ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง ๓ ท่าน ได้เเก่๑.ท่านรองยศวันต์ จันทร์ศรี๒.ท่านรองณัฐรินีย์ ทองพลาย๓.ท่านรองจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูณร์ยินดีตอนรับสู่โรงเรียนบางพลีราษฎร์ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

แชร์ไปยัง