มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 นาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ สมนึก อุดมทรัพย์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 นาย ประกอบไปด้วยหลักสูตร1. หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารพยาบาล2. หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3. หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจรฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของงานรักษาดินเเดน โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง

แชร์ไปยัง