อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเเบบบูรณาการ (English for Integrated Study)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเเบบบูรณาการ (English for Integrated Study) โดย ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมฐานธมฺโม

แชร์ไปยัง