โครงการส่งเสริมเเละเเก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง