โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมเเละเเก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง