ฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร.พ.บางพลี ที่มาฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โดยมี ผอ.สมนึก อุดมทรัพย์ ดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมกลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา(ครูแก้วใจ ทองเริ่ม)และ ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป(ครูธีระศักดิ์ บัวลอย)

แชร์ไปยัง