ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจ การเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกรอก
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (การสอนออนไลน์)
ตาม QR CODE ที่ระบุไว้ หรือตาม Link ที่อยู่ด้านล่าง

ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

https://bit.ly/3dy3V1U
แชร์ไปยัง