ศิลปะ

นายปิติพงษ์ บัวสำลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายกัมปนาท ดำทองสุก

นายกัมปนาท ดำทองสุก

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวนลิน พ่วงความสุข

นางสาวนลิน พ่วงความสุข

งานพัสดุ, จัดตารางสอน
นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

งานวิจัย, แผนงานและสารสนเทศ
นายเชาวลิต เนื้อทอง

นายเชาวลิต เนื้อทอง

งานพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน
นายธาวัน ประเสริฐกุล

นายธาวัน ประเสริฐกุล

งานพัสดุ
นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

งานสื่อ นวัตกรรมฯ ,จัดสอนแทน
นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

งานเลขานุการ
นางสาวกรวรรณ ปุนปอง

นางสาวกรวรรณ ปุนปอง

--
นางสาวธนัญญา ปิ่นเจริญ

นางสาวธนัญญา ปิ่นเจริญ

--

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง