ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิชาญ กิ่งก้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายยศวันต์ จันทร์ศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางณัฐรินีย์ ทองพลาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

แชร์ไปยัง