ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นาวสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

นาวสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและวิชาการ
นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

แชร์ไปยัง