หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ห้องเรียนปกติ

จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ห้องเรียนพิเศษ Giftet

จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ห้องเรียนพิเศษ EIS

จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ห้องเรียนพิเศษ MEP

จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
แชร์ไปยัง