การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

     โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการ สมนึก อุดมทรัพย์ ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
แชร์ไปยัง