การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง นำโดย ผู้อำนวยการสมนึก อุดมทรัพย์ ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โดยมีวิทยากรจากบริษัท

แชร์ไปยัง