โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมนึก อุดมทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจำลอง เหล็กกล้า

แชร์ไปยัง