ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นาวสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

นาวสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ

นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แชร์ไปยัง