ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชาญ กิ่งก้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายยศวันต์ จันทร์ศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางณัฐรินีย์ ทองพลาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

แชร์ไปยัง