ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชาญ กิ่งก้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

เบอร์โทรศัพท์  083-8235199, e-mail : wichankingkan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 095-1498954 , e-mail : jittakan55@gmail.com

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ 086-2199317 , e-mail : niphaphank@bp-school.ac.th

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

เบอร์โทรศัพท์ 095-5429787 , e-mail : ongihang@gmail.com

นายยศวันต์ จันทร์ศรี

นายยศวันต์ จันทร์ศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 084-6795735 , e-mail : kitcharak.357@gmail.com

แชร์ไปยัง