ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมเจต พูลมา

      ดร. สมเจต พูลมา เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2502 เป็นชาวตำบล บางปลา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง การศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะการศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (บางแสน) ระดับมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อปี 2552 และ ระดับดุษฎีบัณฑิต จาก Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2557

      ดร.สมเจต พูลมา มีความเชี่ยวชาญด้านพละศึกษา ทำการสอนด้านนี้ถึง 11 ปี ได้เป็นประธานชมรมครูพละศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ แล้วเข้าทำงานที่สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เป็นเวลา 7 ปี จากนั้นจึงผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เป็นเวลา 4 ปี จากนั้น จึงใช้ความรู้ความสามารถที่มี สอบปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก ณ โรงเรียนบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จากนั้นจึงย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ทีโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปรา่การ และโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

แชร์ไปยัง