โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปนายอาทิจจ สาเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แชร์ไปยัง