หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

การอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อ […]

แชร์ไปยัง

ฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนบ […]

แชร์ไปยัง

การมอบตัวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การมอบตัวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีกา […]

แชร์ไปยัง

พระคุณพระคุณเจ้า พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3000 ชิ้น

พระคุณพระคุณเจ้า พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบาง […]

แชร์ไปยัง

การอบรมคณะครูเเละบุคลากร เรื่อง วินัยเเละกฎหมายสำหรับครู

การอบรมคณะครูเเละบุคลากร เรื่อง วินัยเเละกฎหมายสำหรับคร […]

แชร์ไปยัง