การอบรมคณะครูเเละบุคลากร เรื่อง วินัยเเละกฎหมายสำหรับครู

การอบรมคณะครูเเละบุคลากร เรื่อง วินัยเเละกฎหมายสำหรับครู

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง นำโดย นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเรื่อง วินัยและกฏหมายสำหรับครู ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.อุดม อินทรเวศน์วิไล เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพกิจกรรม

แชร์ไปยัง