ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ทางออนไลน์


ขอเชิญข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถ Click ที่รูปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ลงนาม

https://web.ocsc.go.th/forking/

แชร์ไปยัง