เปิดเรียนปกติในสถานการณ์ Covid-19


5 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

1. มีมาตราการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง

4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5. ทำความสะอาดห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ


แชร์ไปยัง